วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

thumbnail

ทหารชุมพรใช้ม้าบำบัดฟื้นฟู “เด็กออทิสติก”

     วันที่ 6 มิถุนายน  2560 ที่ดิโอโซนรีสอร์ท  ตำบลนาทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  พ.ท.โทภาคิน  เกื้อกูล  ผบ.ร.25 พัน 1. ค่ายเขตอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชาเพื่อพัฒนาเยาวชน  ครั้งที่ 1  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองชุมพร  sn  farm ทับสะแก  โรงเรียนปัญญานุกูล  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร  สมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร   ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะในการขี่ม้า  ฝึกสมาธิและเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม เช่น เยาวชนทั่วไป  และกลุ่มเยาวชนที่เป็นเด็กพิเศษ  หรือมีความพิการทางสมอง  ซึ่งต้องการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้อาชา(ม้า)บำบัด 

           นางเสาวลักษณ์  สวัสดิ์โกมล  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร  เปิดเผยว่า  ศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพรและโรงเรียนปัญญานุกูล ได้นำนักเรียนจำนวน 490 คน เข้าโครงการบำบัดโดยใช้ม้าเป็นสื่อในการพัฒนา เพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีศักยภาพ  หรือสมรรถภาพที่ดีขึ้น   โดยเฉพาะกลุ่มของ ออทิสติก  และกลุ่มของซีพี หรือที่มีความบกพร่องทางสมอง เป็นกลุ่มความพิการที่มีความสำคัญยิ่งที่จะต้องฟื้นฟู เพื่อจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   การใช้ม้าในการบำบัดเพราะม้า มีการก้าวเดินที่นิ่งกว่าสัตว์อื่นๆ  ผลจากการวิจัยพบว่าเด็กที่มีความพิการทางสมอง  หรือเด็กพิเศษนั้นเหมาะกับการใช้ม้าลดพฤติกรรมเช่นการอยู่ไม่นิ่ง  การไม่มีสมาธิ   หลังผ่านการใช้ม้าบำบัดกลับมีความนิ่งและสมาธิเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นช่วงโอกาสที่ครูผู้สอนจะสอดแทรกทักษะด้านวิชาการเข้าไปให้เด็กได้ง่ายขึ้น

          สำหรับโครงการอาชาเพื่อพัฒนาเยาวชน  ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นการฝึกอบรมชุดครูใช้ม้า เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลม้า  และจะดำเนินการเปิดให้เยาวชนและเด็กพิเศษได้เข้ามาบำบัดฟื้นฟูได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

ข่าวรอบสัปดาห์

Facebook

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Slider