กรมประมง ส่งนักวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโรงอนุบาลกุ้งทะเล


            กรมประมง ส่งนักวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโรงอนุบาลกุ้งทะเล เพื่อแนะแนวทางการเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของกลุ่มอาการตายด่วน (EMS)

                           

นายประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พร้อมคณะนักวิชาการ กรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโรงอนุบาลกุ้งทะเล ของศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตลูกกุ้งนอเพลียส จากต้นทางคือแหล่งผลิต ก่อนถึงมือลูกค้า หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อย่างมีคุณภาพปราศจากโรค เป็นการสร้างเสถียรภาพอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศไทย สู่ตลาดโลกได้อย่างมีคุณภาพและมีราคาที่ดีเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีนายบุญธรรม ภังแฮ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง อ.ปะทิว ให้การต้อนรับ

โดยนายประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เปิดเผยว่า เมื่อประมาณปี 2553 ได้เกิดการระบาดของโรคอีเอ็มเอสหรือกลุ่มอาการตายด่วนของกุ้งทะเล ในสาธารณรับประชาชนจีนและเวียดนาม โดยประเทศได้แพร่ระบาดปลังจากนั้นอีก 2 ปี คือ ปี พ.ศ.2555 ซึ่งจังหวัดระยองมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมากที่สุด ซึ่งได้สร้างความเสียหายกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นอย่างมากนับร้อยล้านบาท และจากการศึกษาของนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าอาจจะเกิดจากเชื้อโรคชนิดใหม่ สารพิษจากอาหารหรือสารเคมีหรือจุลินทรีย์บางชนิด รวมทั้งการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นสาเหตุของโรคดังกล่า

นายประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ กล่าวต่อว่า ทางกรมประมงได้จัดแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคระบาดกุ้งทะเล เพื่อลดการเกิดขึ้นของโรคอีเอ็มเอส ภายใต้โครงการ รวมพลัง ยับยั้ง อีเอ็มเอส โดยแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น คือการปรับปรุงสุขอนามัยโรงเพาะฟักกุ้งทะเล เนื่องจากโรงเพาะฟักฯ เป็นแหล่งผลิตลูกกุ้งแรกฟักหรือนอเพลียส ป้อนโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลทั่วประเทศ หากแหล่งกำเนิดดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมป้องกันโรคตายด่วน ก็จะช่วยชะลอการระบาดของโรคได้

ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กล่าวต่อว่า สำหรับการลงสุ่มตรวจกุ้งแรกฟักหรือนอเพลียส ทางกรมประมง ได้ส่งคณะนักวิชาการ ลงพื้นที่ที่มีโรงอนุบาลกุ้งทะเล พร้อมกัน จำนวน 10 จังหวัด โดยใช้ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพลูกกุ้ง 6 ข้อ คือ ลูกกุ้งมีมากกว่า 10 วัน สังเกตมีฟันเลื่อย บนกรี 3 ซี่ จะได้ 10 คะแนน ลำตัวและรยางค์มีความสมบูรณ์ ไม่มีโปรโตซัว ในเหงือก จำนวน 15 คะแนน ตับมีความสมบูรณ์ โดยมีปริมาณเม็ดไขมันกระจายอย่างหนาแน่น 35 คะแนน อัตราขนาดของกล้ามเนื้อและลำไส้ของลูกกุ้ง 10 คะแนน ผ่านการทดสอบความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมด้วยการนำมาแช่น้ำจืด นาน 30 นาที 15 คะแนนและผ่านการทดสอบความแข็งแรงทางสรีระในการปรับตัวต่อความเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันด้วยการแช่งสารละลายฟอร์มาลีนเข้มข้น 100 พีพีเอ็ม แช่นาน 30 นาที 15 คะแนน
นายประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กล่าวว่า ซึ่งจากการประเมินในศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรม อ.ปะทิว แห่งนี้ ผลออกมา 89% ซึ่งเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก เนื่องจากผ่านการประเมินที่กรมประมงตังไว้ 70 % ซึ่งทางกรมจะทำหนังสือประกาศให้กับศูนย์แห่งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันลูกกุ้งหรือนอเพลียส มีคุณภาพ และการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับทางเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่จะสั่งซื้อลูกกุ้งจากแหล่งนี้ไปเลี้ยงต่อไป