ธ.ก.ส.ชุมพร จัดงานครบรอบ 30 ปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ร่วมทำบุญตักบาตร-บริจาคโลหิต...........วันที่ 27 มิ.ย.58 ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นายมานพ จินาไหม ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานชุมพร พร้อมด้วย ผู้จัดการสาขา พนักงาน ลูกค้า ธ.ก.ส. กว่า 200 คน ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 80 รูป พร้อมทั้งจัดทำพิธีกรรมทางศาสนาอุทิศส่วนกุศล ให้แก่สมาชิกผู้ล่วงลับ บริการตรวจสุขภาพ และร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 พร้อมทั้งสนับสนุนให้สถานพยาบาลของรัฐ หรือหน่วยรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยมีโลหิตสำรอง สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ธ.ก.ส. ได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโอกาสดังกล่าวด้วย ชูศักดิ์ ตระหง่าน/รายงาน
วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์
    23 มิถุนายน 2556

เกาะพิทักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทะเลที่สำคัญของจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณอ่าวท้องครกห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร มีชุมชนเล็กๆที่มีวิถีชวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่จะดำรงชีพโดยการทำอาชีพประมงเป็นหลัก และยังเป็นแหล่งปะการัง หอยมือเสือ และสัตว์น้ำทะเล ทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนที่โอมสเตย์เกาะพิทักษ์ ดำน้ำดูปะการัง และศึกษาวิถีชีวิตของชาวเกาะ

    องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกันจัดงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ครั้งที่ 9 วันที่ 23 มิถุนายน 2556 ณ.เรือจำลองจักรีนฤเวศร ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชุมพร และในเดือนมิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นเดือนที่น้ำทะลลดลงในเวลาเช้า ทำให้นักท่องเที่ยวเที่ยวสามารถที่วิ่งหรือเดินข้ามทะเลจากฝั่งของอ่าวท้องครก ต.บางน้ำจืด ไปสู่เกาะพิทักษ์ ซึ่งมีระยะทางห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร ความลึกของน้ำทะเลประมาณ 30 เซนติเมตร พร้อมทั้งจัดกิจกกรรม วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 14 กิโลเมรา กิจกรรม Fun Run ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร กิจกรรมการแข่งขันจักรยาน ปลูกป่า เปิดทะเลกินฟรี การตกหมึก กิจกรรมเกี่ยวกับโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ ฯลฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ททท.สำนักงานชุมพร 0-7750 1832 / 0-7750 2775-6
- ผู้ใหญ่อำพล ธานีครุฑ 08-1093 1443
- ที่ทำการปกครอง อ.หลังสวน 0-7754 4530
- นายก อบต.บางน้ำจืด 08-7102 6439
Read more: http://tomatoessource.blogspot.com/2013/05/numbered-page-navigation.html#ixzz3bdY33rB3 IT Blog Program Tools Tricks