วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หนึ่งเดียวในสยาม "วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์"กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่ 23 มิย. 56 นี้

วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์
    23 มิถุนายน 2556

เกาะพิทักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทะเลที่สำคัญของจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณอ่าวท้องครกห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร มีชุมชนเล็กๆที่มีวิถีชวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่จะดำรงชีพโดยการทำอาชีพประมงเป็นหลัก และยังเป็นแหล่งปะการัง หอยมือเสือ และสัตว์น้ำทะเล ทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนที่โอมสเตย์เกาะพิทักษ์ ดำน้ำดูปะการัง และศึกษาวิถีชีวิตของชาวเกาะ

    องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกันจัดงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ครั้งที่ 9 วันที่ 23 มิถุนายน 2556 ณ.เรือจำลองจักรีนฤเวศร ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชุมพร และในเดือนมิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นเดือนที่น้ำทะลลดลงในเวลาเช้า ทำให้นักท่องเที่ยวเที่ยวสามารถที่วิ่งหรือเดินข้ามทะเลจากฝั่งของอ่าวท้องครก ต.บางน้ำจืด ไปสู่เกาะพิทักษ์ ซึ่งมีระยะทางห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร ความลึกของน้ำทะเลประมาณ 30 เซนติเมตร พร้อมทั้งจัดกิจกกรรม วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 14 กิโลเมรา กิจกรรม Fun Run ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร กิจกรรมการแข่งขันจักรยาน ปลูกป่า เปิดทะเลกินฟรี การตกหมึก กิจกรรมเกี่ยวกับโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ ฯลฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ททท.สำนักงานชุมพร 0-7750 1832 / 0-7750 2775-6
- ผู้ใหญ่อำพล ธานีครุฑ 08-1093 1443
- ที่ทำการปกครอง อ.หลังสวน 0-7754 4530
- นายก อบต.บางน้ำจืด 08-7102 6439